HUISREGELS

Om het verblijf in ons winkelcentrum zo aangenaam mogelijk te maken, hebben wij een aantal regels. Het is niet toegestaan om:

 • (Geluids)overlast of –hinder te veroorzaken, samen te scholen of te bedelen;
 • Te roken en/of gebruik te maken van elektrische sigaretten;
 • Alcoholische dranken, drugs of lachgas te gebruiken en/of te verhandelen;
 • Rond te hangen, of te zitten in liften, trappenhuizen, roltrappen op balustrades of tegen winkelpuien, of te zitten naast de daarvoor bedoelde zitgelegenheid;
 • Te brom/fietsen of brom/fiets(en) mee te nemen;
 • Te rolschaatsen, skaten, skeeleren of gebruik te maken van segways, hooverboards, (electrische)steps e.d;
 • Gedrag te vertonen dat kan leiden tot schade en/of gevaar voor personen of goederen;
 • Honden los is niet toegestaan, enkel aangelijnd;
 • Geprepareerde voorwerpen en/of hulpmiddelen waarmee diefstal kan worden gepleegd bij u te hebben;
 • Elke activiteit die kan leiden tot schade en/of gevaar voor personen of goederen;
 • Te slapen in het winkelcentrum;
 • Zonder vergunning of toestemming van het management te:
  • enquêteren,
  • collecteren en/of straatverkopen,
  • drukwerk te plakken of uit te delen,
  • muziek ten gehire te brengen,
  • beeldopnamen voor commerciële doeleinden te maken,
  • persoonlijke (bijvoorbeeld politieke of religieuze) opvatting ongewenst uit te dragen,
  • een dans, optreden, of enig ander evenement te organiseren of uit te voeren.

Camera’s zijn voor uw en onze veiligheid aanwezig. Alexandrium Shopping Center voert in zowel de voor publiek toegankelijke als voor publiek ontoegankelijke delen van haar winkelcentrum cameratoezicht uit met als doel:

 • Toezicht houden op bezoekers en loopstromen;
 • Toezicht houden op eigendommen van eigenaar en ondernemers;
 • Bij incidenten m.b.v. de beelden de inzet van beveiliging en/of hulpdiensten coördineren;
 • Bij incidenten opnames van mogelijke verdachten ter beschikking stellen aan politie en justitie (na vordering);
 • Vrijhouden van in/uitgangen van blokkades (vluchtwegen).

Na vastlegging van de camerabeelden worden de camerabeelden niet langer dan wettelijk is toegestaan bewaard, noodzakelijk in verband met de tijd die nodig is voor het opsporen van daders van diefstal of geweld en/of het eventueel verhalen van schades op de veroorzaker. In Alexandrium Shopping Center geldt de Algemene Plaatselijke Verordening (APV ) en het Burgerlijk Wetboek (BW). Handhaving volgens deze APV en BW is van toepassing. Indien de verblijfsregels worden overtreden zal door de politie, toezichthouders of beveiligingsdienst worden opgetreden. Een proces verbaal behoort dan tot de mogelijkheden.

Aanwijzingen van management en/of beveiliging dienen te allen tijde worden opgevolgd. 

De beveiliging van Alexandrium Shopping Center is te bereiken via het telefoonnummer: 010-420 50 66.