Algemene voorwaarden (win) acties

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op promotie acties die door ASC georganiseerd en gepubliceerd worden op de Facebookpagina, Instagram, TikTok en/of de website of andere communicatiekanalen van Alexandrium Shopping Center / Alexandriumsc.
 • Uitgesloten van deelname zijn medewerkers van Alexandrium. 
 • Door deel te nemen aan deze actie(s) geven deelnemers aan akkoord te gaan met deze deelnamevoorwaarden. 
 • Bij 18 jaar en jonger heeft een wettelijke vertegenwoordiger toestemming gegeven of kennis genomen van de voorwaarden.
 • De beschikbaar gestelde prijs is niet omwisselbaar en niet inwisselbaar voor contant geld of enige andere waardepapieren (zoals bijv. cadeaubon).
 • Door deel te nemen aan acties van ASC, gaat deelnemer akkoord met het gebruik van eventueel beeldmateriaal in digitale communicatie van ASC.
 • Deelnemers gaan er mee akkoord dat ze bij winst als winnaar bekend worden gemaakt op de één van de publicatiekanalen van ASC. Ook gaat de winnaar akkoord met het plaatsen van een foto op social media bij uitreiking shoptegoed cheque.
 • Vragen of opmerking m.b.t. deze actie worden alleen behandeld mits deze gericht zijn aan: alexandriumsc@klepierre.com.
 • Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
 • Gegevens van deelnemers zullen alleen worden gebruikt voor deelname registratie en voor communicatie m.b.t. deze actie tenzij anders aangegeven in deze voorwaarden.
 • Facebook, Instagram, TikTok en ingeschakelde hulppersonen en/of derden door ASC zijn niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit deelname aan deze actie.
 • Acties worden op geen enkele wijze gesponsord, gesteund of begeleid door Facebook en Instagram of TikTok.
 • Acties handelen in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen. 
 • ASC heeft toestemming om de deelnamevoorwaarden tussentijds aan te passen.
 • Indien beschikbare prijs shoptegoed is, is deze alleen te besteden bij de winkels in ASC. De winnaar dient zelf eerst het geld uit te geven en kan vervolgens de bonnen declareren bij Asega, partner van ASC. Het bedrag wordt dan teruggestort op de rekening van de winnaar. Dit zal per e-mail aan de winnaar worden bevestigd.